Głównym celem tegorocznej pracy biblioteki szkolnej jest: promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Szkola podstawowa w Krasiejowie w bieżącym roku szkolnym uczestniczy w realizacji NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA, którego celem jest - promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów, kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci oraz kształtowanie postaw dziecka.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

-rozwijanie wyobraźni dziecięcej,

-doskonalenie umiejętności językowych,

-wskazywanie pozytywnych nawyków spędzania wolnego czasu,

-wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyc,

-rozwijanie zainteresowań - literackich, przyrodniczych, geograficznych itp.

Podstawowym rezultatem programu ma być kształtowanie u uczniów, wychowanków nawyków czytania, promocja książki i zainteresowanie młodych ludzi literaturą. Aby tak się stało przede wszystkim musza doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, stymulowania emocji, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu. Realizacja ww. służy realizacja działań objętych w szkole pod hasłem WKRĘCENI W CZYTANIE.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego" 
w ramach projektu 
"Pracownie komputerowe dla szkół
Szkoła jest beneficjentem w
Rządowym programie "Radosna Szkoła"
Rok szkolny 2011/2012
Rokiem Szkoły z Pasją
Klasa 1 uczestniczy w programie 
"Klub Bezpiecznego Puchatka"

Już od kilku lat nasza szkoła bierze
udział w programie "Szkoła bez przemocy"
Po raz kolejny uczestniczymy 
w programie "Szklanka Mleka"
współfinansowanym z funduszy ARR oraz Unii Europejskiej

Zapraszamy na naszego bloga "WF z klasą"

Cała szkoła bierze udział w programie
"Ratujemy i Uczymy Ratować"

 do góry