1. Katarzyna Sokołowska-Kolanek
  Dyrektor szkoły, nauczyciel dyplomowany
 2. Dorota Serafin
   nauczyciel dyplomowany
  edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka
 3. Julita Matuszewska
  nauczyciel mianowany
  język polski, informatyka, technika
 4. Brygida Skoluda
   
  nauczyciel dyplomowany
  język niemiecki
 5. Agata Matracka
  nauczyciel dyplomowany
  język angielski
 6. Danuta Jaskulska
   nauczyciel dyplomowany
  matematyka, rewalidacja
 7. Barbara Kowalczyk-Stasiuk                                                                                                                                                             nauczyciel dyplomowany
  przyroda, biologia, geografia, wdż, pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, terapia, rewalidacja
 8. siostra Gizela - Beata Tatoj
   nauczyciel dyplomowany
  religia
 9. Bogusława Wieczorek
   nauczyciel mianowany
  edukacja wczesnoszkolna, terapia, rewalidacja
 10. Artur Czichos
   nauczyciel dyplomowany
  wychowanie fizyczne
 11. Agnieszka Gruszka - Skorek
   nauczyciel dyplomowany
  język polski, 
 12. Barbara Werner                                                                                                                                                                                               nauczyciel dyplomowany                                                                                                                                                                                    logopedia
 13.  Mariola Trzcińska                                                                                                                                                                                       nauczyciel dyplomowany                                                                                                                                                                              fizyka                      
 14. Barbara Tuła                                                                                                                                                                                           nauczyciel dyplomowany                                                                                                                                                                                chemia       
 15. Robert Sykulski                                                                                                                                                                                            nauczyciel dyplomowany                                                                                                                                                                                     wos
 16. Mariusz Wilk                                                                                                                                                                                                    nauczyciel dyplomowany                                                                                                                                                                      informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa
 17. Daniela Glik                                                                                                                                                                                                     nauczyciel mianowany                                                                                                                                                                                      edukacja wczesnoszkolna   
 18. Elżbieta Pisula-Bieniecka                                                                                                                                                                             nauczyciel dyplomowany                                                                                                                                                                          Edukacja wczesnoszkolna                                                    
 19. Katarzyna Urbanowska                                                                                                                                                                              nauczyciel mianowany                                                                                                                                                                                              język angielski
 20. Katarzyna Cichocka                                                                                                                                                                                   nauczyciel dyplomowany                                                                                                                                                                                    historia
 21. Urszula Nowak                                                                                                                                                                                               nauczyciel dyplomowany                                                                                                                                                                           biblioteka
 22. Anna Pędzik                                                                                                                                                                                                 nauczyciel mianowany                                                                                                                                                                                        język angielski
 23. Agnieszka Kaczmarek                                                                                                                                                                              nauczyciel dyplomowany                                                                                                                                                                                      EDB

Urszula Jambor

samodzielny referent

 • Iwona Gajda                                                                                                                                                                                                  Intendent
 • Eleonora Grzegorczyk
  Kucharka
 • Eryka Kondziela
  Pomoc kucharki
 • Dorota Pastuch
  Woźna
 • Danuta Sobiech
  Sprzątaczka
 • Lidia Czech
  Sprzątaczka
 • Małgorzata Świerc
  Sprzątaczka
 • Hubert Til
  Konserwator 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego" 
w ramach projektu 
"Pracownie komputerowe dla szkół
Szkoła jest beneficjentem w
Rządowym programie "Radosna Szkoła"
Rok szkolny 2011/2012
Rokiem Szkoły z Pasją
Klasa 1 uczestniczy w programie 
"Klub Bezpiecznego Puchatka"

Już od kilku lat nasza szkoła bierze
udział w programie "Szkoła bez przemocy"
Po raz kolejny uczestniczymy 
w programie "Szklanka Mleka"
współfinansowanym z funduszy ARR oraz Unii Europejskiej

Zapraszamy na naszego bloga "WF z klasą"

Cała szkoła bierze udział w programie
"Ratujemy i Uczymy Ratować"

 do góry