OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Pracownicy

 1. Katarzyna Sokołowska-Kolanek
  Dyrektor szkoły, nauczyciel dyplomowany
  mgr wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
  studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej ze specjalnością oligofrenopedagogika
  studia podyplomowe w zakresie zarządzania w placówkach oświatowych
 2. Kazimiera Bul
  Kształcenie zintegrowane, nauczyciel dyplomowany
  mgr kształcenia wczesnoszkolnego
 3. Dorota Serafin
  Edukacja elementarna, muzyka, nauczyciel dyplomowany
  mgr nauczania początkowego
  studia podyplomowe z muzyki i plastyki
 4. Julita Matuszewska
  Nauczyciel języka polskiego, historii, informatyki, techniki, nauczyciel mianowany
  mgr filologii polskiej
  studia podyplomowe w zakresie informatyki
  studia podyplomowe w zakresie historii
  studia podyplomowe w zakresie techniki
 5. Brygida Skoluda
  Nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel dyplomowany
  mgr filologii niemieckiej
 6. Agata Matracka
  Nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel dyplomowany
  mgr filologii polskiej
  studia wyższe zawodowe w zakresie filologii angielskiej
 7. Danuta Jaskulska
  Nauczyciel matematyki i przyrody, nauczyciel dyplomowany
  mgr inż. Rolnictwa
  studia podyplomowe z przyrody
  studia podyplomowe z matematyki
 8. Barbara Kowalczyk-Stasiuk oligofrenopedagog, nauczyciel zajęć edukacyjnych WDŻ, nauczyciel dyplomowany
  mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
  studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki i metod korekcyjno-kompensacyjnych
  kurs kwalifikacyjny z „Wychowania do życia w rodzinie”
  studia podyplomowe: Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej
 9. siostra Elżbieta Bogumiła Halama
  nauczyciel religii, nauczyciel dyplomowany
  mgr teologii
  kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
 10. Bogusława Wieczorek
  Nauczyciel kształcenia zintegrowanego, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany
  mgr nauczania początkowego
  studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki
  kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogika dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
  studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii
 11. Artur Czichos
  Nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel dyplomowany
  mgr wychowania fizycznego
  studia podyplomowe w zakresie zarządzania w placówkach oświatowych
 12. Regina Mańkowska
  Nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, nauczyciel dyplomowany
  mgr filologii polskiej
  studia podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa
 13. Barbara Werner logopeda - nauczyciel dyplomowany
 14. Mariola Trzcińska                                                                                                                                                                                       Fizyka, nauczyciel dyplomowany
 15. Barbara Tuła                                                                                                                                                                                           Chemia, nauczyciel dyplomowany
 16. Robert Sykulski                                                                                                                                                                                            WOS, nauczyciel dyplomowany
 17. Iwona Musiał                                                                                                                                                                                     informatyka, nauczyciel dyplomowany

Urszula Jambor

Pracownik administracyjno-biurowy

 • Iwona Gajda                                                                                                                                                                                                  Intendent
 • Eleonora Grzegorczyk
  Kucharka
 • Eryka Kondziela
  Pomoc kucharki
 • Dorota Pastuch
  Woźna
 • Danuta Sobiech
  Sprzątaczka
 • Lidia Czech
  Sprzątaczka
 • Małgorzata Świerc
  Sprzątaczka
 • Hubert Til
  Konserwator 

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego" 
w ramach projektu 
"Pracownie komputerowe dla szkół
Szkoła jest beneficjentem w
Rządowym programie "Radosna Szkoła"
Rok szkolny 2011/2012
Rokiem Szkoły z Pasją
Klasa 1 uczestniczy w programie 
"Klub Bezpiecznego Puchatka"
Już od kilku lat nasza szkoła bierze
udział w programie "Szkoła bez przemocy"
Po raz kolejny uczestniczymy 
w programie "Szklanka Mleka"
współfinansowanym z funduszy ARR oraz Unii Europejskiej

Zapraszamy na naszego bloga "WF z klasą"

Cała szkoła bierze udział w programie
"Ratujemy i Uczymy Ratować"

 • Data aktualizacji: 2020-03-27 18:46
 • |
 • Licznik odwiedzin: 721 135