OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Z życia szkoły 2015/2016

Wybory do Samorządu Szkolnego

Dnia  30.09.2015 roku  przeprowadzono  wybory  do   Samorządu  Uczniowskiego  na  rok  szkolny  2015/2016.

W  głosowaniu  udział  wzięli  wszyscy  ucznowie  klas  II-VI obecni  w  tym  dniu  w  szkole.

Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawowała pani Dyrektor Szkoły Katarzyna Sokołowska-Kolanek, dotychczasowy opiekun nauczyciel wychowania fizycznego pan Artur Czichos. W pracach komisji uczestniczyli przewodniczacy klas II - VI.

W wyniku głosowania:

PRZEWODNICZĄCĄ SZKOŁY została AGNIESZKA CEBULA

ZASTĘPCĄ PRZEWODNICZACEJ została JULIA WAWRZYNEK

CZŁONKAMI SAMORZADU zostali: 

  • Dominika Cebula
  • Gloria Kula
  • Marcus Podkowa      
  • Kevin Gordzielik                                        

OPIEKUNEM SAMORZĄDU ZOSTAŁ PAN ARTUR CZICHOS

Wszystkim zwycięzcą gratulujemy i zyczymy owocnej pracy :-)

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego" 
w ramach projektu 
"Pracownie komputerowe dla szkół
Szkoła jest beneficjentem w
Rządowym programie "Radosna Szkoła"
Rok szkolny 2011/2012
Rokiem Szkoły z Pasją
Klasa 1 uczestniczy w programie 
"Klub Bezpiecznego Puchatka"
Już od kilku lat nasza szkoła bierze
udział w programie "Szkoła bez przemocy"
Po raz kolejny uczestniczymy 
w programie "Szklanka Mleka"
współfinansowanym z funduszy ARR oraz Unii Europejskiej

Zapraszamy na naszego bloga "WF z klasą"

Cała szkoła bierze udział w programie
"Ratujemy i Uczymy Ratować"

  • Data aktualizacji: 2020-09-14 20:16
  • |
  • Licznik odwiedzin: 871 420