18 stycznia 2021 roku uczniowie klas młodszych wracają do szkoły.

 W szkole obowiązują procedury zgodne z wytycznymi MZ , MEiN, GIS 

ORGANIZACJA NAUKI   KLIKNIJ - wytyczne

ZASADY PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASIEJOWIE                                                       

                                                                                        

Opiekunowie odprowadzający i odbierający uczniów ze szkoły mogą korzystać z części wspólnej. Przed wejściem do budynku szkoły oraz w części wspólnej zachowują odpowiedni dystans od kolejnego opiekuna 1,5 m. 

 1. W szkole obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.

  2. Uczniowie klasy I i II wchodzą do szkoły wejściem głównym natomist klasa III wejściem od strony boiska.

  3. Uczniowie, po zakończonych zajęciach będą mogli korzystać ze świetlicy szkolnej.

  4. W szkole obowiązują procedury zgodne z wytycznymi MZ , MEiN, GIS 

  ORGANIZACJA NAUKI   KLIKNIJ

  5. Uczniowie do szkoły wchodzą w maseczkach po uprzedniej dezynfekcji rąk

  6. W szatni przebywa nie więcej niż 10 osób ( przepływem uczniów kieruje pani woźna)

  7. Uczniowie mieszkający w Krasiejowie na zajęcia przychodzą nie wcześniej niż o 7:45

  8. Po wyjściu z szatni uczniowie udają się do swoich klas gdzie odbywają się wszystkie lekcje                                                                                  

  9. Zmiana sal dotyczy tylko zajęć informatyki i wychowania fizycznego

 • do pracowni informatycznej uczniowie wchodzą dopiero po przeprowadzeniu dezynfekcji przez pracownika szkoły

 • zajęcia wychowania fizyczne odbywają się na dworze jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają ( dlatego też uczniowie powinni mieć dresy, obuwie zmienne) podczas zajęć wychowania fizycznego sporty kontaktowe ograniczamy do minimum

Zasady zachowania w czasie przerw lekcyjnych

 1. Podczas przerw w strefach wspólnych uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek ( korytarz, szatnia, wc) i zachowania dystansu społecznego

 2. W klasach I-III o przerwach decyduje nauczyciel

     3. Uczniowie zobowiązani są  do częstego mycia rąk.

 

Załączniki:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego" 
w ramach projektu 
"Pracownie komputerowe dla szkół
Szkoła jest beneficjentem w
Rządowym programie "Radosna Szkoła"
Rok szkolny 2011/2012
Rokiem Szkoły z Pasją
Klasa 1 uczestniczy w programie 
"Klub Bezpiecznego Puchatka"

Już od kilku lat nasza szkoła bierze
udział w programie "Szkoła bez przemocy"
Po raz kolejny uczestniczymy 
w programie "Szklanka Mleka"
współfinansowanym z funduszy ARR oraz Unii Europejskiej

Zapraszamy na naszego bloga "WF z klasą"

Cała szkoła bierze udział w programie
"Ratujemy i Uczymy Ratować"

 do góry