ZASADY PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASIEJOWIE                                                       

od 01.09.2020 roku wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosować się do poniższych zasad.                                                                                           

Opiekunowie odprowadzający i odbierający uczniów ze szkoły nie wchodzą do budynku szkoły. Przed wejściem do budynku szkoły zachowują odpowiedni dystans od kolejnego opiekuna 1,5 m. Uczniowie do szkoły wchodzą samodzielnie.

 1. Uczniowie do szkoły wchodzą w maseczkach po uprzedniej dezynfekcji rąk

 2. Klasy I-III wchodzą głównym wejściem a klasy IV-VIII wchodzą wejściem od strony boiska

 3. W szatni przebywa nie więcej niż 10 osób ( przepływem uczniów kieruje pani woźna)

 4. Uczniowie dojeżdżający przed zajęciami przebywają w świetlicy

 5. Uczniowie mieszkający w Krasiejowie i nie korzystający ze świetlicy szkolnej, na zajęcia przychodzą nie wcześniej niż o 7:45

 6. Po wyjściu z szatni uczniowie udają się do swoich klas gdzie odbywają się wszystkie lekcje                                                                                   

    klasa I- sala nr 4                 

    klasa II- sala nr 3

           klasa III - sala nr 2

           klasa IV - sala nr 8

          klasa klasa VI - sala nr 5

           klasa VII - sala nr 9

          klasaVIII - sala nr 6

 1. Zmiana sal dotyczy tylko zajęć informatyki i wychowania fizycznego

 • do pracowni informatycznej uczniowie wchodzą dopiero po przeprowadzeniu dezynfekcji przez pracownika szkoły

 • zajęcia wychowania fizyczne odbywają się na dworze jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają ( dlatego też uczniowie powinni mieć dresy, obuwie zmienne) podczas zajęć wychowania fizycznego sporty kontaktowe ograniczamy do minimum

Zasady zachowania w czasie przerw lekcyjnych

 1. Podczas przerw w strefach wspólnych uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczek ( korytarz, szatnia, wc) i zachowania dystansu społecznego

 2. W klasach I-III o przerwach decyduje nauczyciel

 3. Przerwy na boisku szkolnym

klasy I-III - plac zabaw

klasa IV i VI - małe boisko

klasa VII i VIII - duże boisko

 1. W klasach IV-VIII dziewczęta w czasie przerwy przebywają na korytarzu dolnym a chłopcy na korytarzu górnym w wydzielonych strefach.

 2. Przerwa obiadowa - Na stołówce uczniowie zajmują wyznaczone uprzednio miejsca i oczekują na podanie posiłku ( Na stołówce nie obowiązuje samoobsługa)

     8. Uczniowie zobowiązani są  do częstego mycia rąk.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego" 
w ramach projektu 
"Pracownie komputerowe dla szkół
Szkoła jest beneficjentem w
Rządowym programie "Radosna Szkoła"
Rok szkolny 2011/2012
Rokiem Szkoły z Pasją
Klasa 1 uczestniczy w programie 
"Klub Bezpiecznego Puchatka"

Już od kilku lat nasza szkoła bierze
udział w programie "Szkoła bez przemocy"
Po raz kolejny uczestniczymy 
w programie "Szklanka Mleka"
współfinansowanym z funduszy ARR oraz Unii Europejskiej

Zapraszamy na naszego bloga "WF z klasą"

Cała szkoła bierze udział w programie
"Ratujemy i Uczymy Ratować"

 do góry