ZASADY KODEKSU TIK

W NASZEJ SZKOLE

HHH

Używaj komputera rozważnie i świadomie,

czyli:

fffff

gffdfff

  •         Kontroluj czas przebywania przed komputerem.

                                   

ddd

ggg

fff

ggg

  •         Nie używaj komputera, Internetu, aby zaszkodzić innym!

 ggg

hhh

kk

kk

j

  •         Respektuj prywatność :

o   Nie zaglądaj bez pozwolenia do cudzych plików, poczty internetowej, itp.

o   Nie używaj bez zezwolenia zasobów cudzego komputera.                                    

                                      

KKK

  •         Nie wykorzystuj komputera do „kradzieży”:

o   Nie używaj ani nie kopiuj programów, które nie są darmowe;

o   Pamiętaj, że każdy może być twórcą, tzn. nie przywłaszczaj sobie wyników cudzej pracy – zawsze podaj autora.

kkk

kkk

  •         Bądź ostrożny! Pamiętaj - ktoś po drugiej stronie nie zawsze może mieć uczciwe zamiary.

 

gfgh

hhh

ggg

  •         Staraj się przewidywać konsekwencje działania informacji, które wypuszczasz  w sieć.          

 jj

jj

jj

jj

jj

  •         Pamiętaj, komputer 

         -  nie tylko wypełnia Twój czas przeznaczony na rozrywkę,

hhh

hhh

hhh

kk

kk

          -  wspiera także rozwój Twoich zdolności, zainteresowań i wrodzoną ciekawość świata.                   

        

     

        

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego" 
w ramach projektu 
"Pracownie komputerowe dla szkół
Szkoła jest beneficjentem w
Rządowym programie "Radosna Szkoła"
Rok szkolny 2011/2012
Rokiem Szkoły z Pasją
Klasa 1 uczestniczy w programie 
"Klub Bezpiecznego Puchatka"

Już od kilku lat nasza szkoła bierze
udział w programie "Szkoła bez przemocy"
Po raz kolejny uczestniczymy 
w programie "Szklanka Mleka"
współfinansowanym z funduszy ARR oraz Unii Europejskiej

Zapraszamy na naszego bloga "WF z klasą"

Cała szkoła bierze udział w programie
"Ratujemy i Uczymy Ratować"

 do góry