Nowe Technologie Na Usługach Edukacji

                              

Edukacja ku Przyszłości

Nowe Technologie na Usługach Edukacji

Projekt systemowy "Edukacja ku Przyszłości', nr POKL.09.01.02-16-075/11 realizowany przezWojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu

                            

 

O Projekcie

  INFORMACJE O PROJEKCIE

 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 Oficjalna strona projektu:  www.ekp.wodip.opole.pl        

 UCZESTNICY PROJEKTU

  •  W projekcie Nowe Technologie na Usługach Edukacji  Szkołę Podstawową w Krasiejowie reprezentują uczniowie klas II- VI

Nasi uczniowie pracują w czterech grupach

  •  Młodzi Dziennikarze  - opiekunem grupy jest Pani Julita Matuszewska

  •  Młodzi Odkrywcy -     opiekunem grupy jest Pani Danuta Jaskulska

  • Artyści Języka - opiekunem grupy jest Pani Agata Matracka

  •  Młodzi Paleontolodzy - opiekunem grupy jest Pani Elżbieta Pluta

 REALIZACJA ZADAŃ

 Zadania realizowane są w ramach zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, uczniowie pod kierunkiem nauczycieli pracują metodą projektu. Podczas zajęć wykorzystują pomoce dydaktyczne otrzymane w ramach projektu: tablety, aparaty fotograficzne, drukarki, materiały papiernicze oraz pomoce dostępne w szkole wraz ze sprzętem komputerowym.

 CELE  PROJEKTU

Celem  głównym  projektu jest :

  • Kształtowanie dumy z dziedzictwa i faktu przynależności do regionu: propagowanie wizerunku i wiedzy o najbliższej okolicy, dinozaurze, w oparciu o znaleziska paleontologiczne w Krasiejowie w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenia jakości kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT poprzez realizację działań, które obejmuje projekt: Nowe Technologie na Usługach Edukacji.

 


Młodzi Paleontolodzy

Młodzi Paleontolodzy

Po sporządzeniu kontraktu dla grupy na kolejnych zajęciach uczestnicy projektu wraz z opiekunem panią Elżbietą Plutą wybrali się do JuraParku na zajęcia warsztatowe, podczas których szukali szkieletów dinozaurów.

 

Mlodzi Dziennikarze

"Młodzi Dziennikarze "  Opiekun grupy: Julita Matuszewska

Poszukujemy i zbieramy przepisy kulinarne do katalogu da "Przysmaki Śląskiego Dinozaura". Tworzymy słownik językowo -obrazkowy o dinozaurach. Gromadzimy dokumentacje, przeprowadzamy wywiady. Projektujemy prezentacje oraz kręcimy filmy.

 

 

 

Dnia 19.05 oraz dnia25. 05. 2012 roku odwiedziliśmy nasze śląskie dinozaury. Przejechaliśmy tunel czasu, przeprowadziliśmy wywiad z Slesaurusem Oplolensis, zgromadziliśmy dokumentację, dowiedzieliśmy się jakie dania w swojej kuchni preferuje nasz DINUŚ, zrobiliśmy mnóstwo zdjęć oraz nakręciliśmy dwa filmy.

 

Teraz ciężko pracujemy.

Sporządziliśmy już katalog dań "Przysmaki Śląskiego Dinusia", zrobiliśmy dwa foldery promujące nasza szkołę. obecnie pracujemy nad prezentacjami multimedialnymi oraz kończymy słownik językowo - obrazkowy o dinozaurach 

 

Młodzi Odkrywcy

Młodzi Odkrywcy

Zajęcia grupy Młodych Odkrywców prowadzonych przez panią Danutę Jaskulską rozpoczęło realizację projektu.

 

Po sporządzeniu kontraktu dla grupy uczniowie rozpoczęli prace z tabletami.

 

Artyści Języka

Artyści Języka

Zajęcia rozpoczęliśmy 19.04.2012 r. pod opieką pani Agaty Matrackiej. Dowiedzieliśmy się, że będziemy pracować metodą projektu i poznamy różne nowe technologie. Wykorzystywać je będziemy na naszych zajęciach. A oto nasza zgrana grupa ( niestety tym razem pani Agata robiła zdjęcia).

 

Na jednych z pierwszych zajęć zapoznawaliśmy się z obsługą tabletów i pracowaliśmy z nimi wyszukując rożnych informacji o dinozaurach w internecie. Bardzo podobały nam się te zajęcia. Chcielibyśmy częściej używać tabletów.

 

Dnia 10.05. 2012 r. zajęcia realizowane były w pracowni komputerowej. Tym razem naszym zadaniem było wyszukać w internecie informacji o wybranym dinozaurze, przetłumaczenie ich na język angielski oraz wydrukowanie.

  

Dnia 19.05 w sobotę wybraliśmy się na wycieczkę do JuraParku, aby obejrzeć dinozaury, o których zdobywaliśmy dotychczas informacje.

  

Pojechaliśmy tunelem czasu, aby dowiedzieć się jak powstał wszechświat i nasza planeta Ziemia oraz kiedy pojawiły się na niej dinozaury, następnie przeszliśmy ścieżką edukacyjną czytając umieszczone tam  na tablicach informacje, oglądając makiety dinozaurów i poszerzając swoja wiedzę.

 

  • Data aktualizacji: 2021-04-09 10:42
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 001 874