W roku szkolnym 2012/2013 nauczyciele Szkoły Podstawowej w Krasiejowie wraz z nauczycielami z Publicznej Szkoły Podstawowej w Grodźcu za pośrednictwem RCRE w Opolu brali udział w wewnątrzszkolnych doskonaleniach nauczycieli

1. Obsługa komputera z certyfikatem europejskimSzkolenie odbywało się w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem kursu było zdobycie Europejskiego Certyfikatu z obsługi komputera w zakresie:

  • Oprogramowania komputerowego

  • Edycji dokumentów

  • Obliczeń arkuszowych

Kurs obejmował 40 godzin lekcyjnych

2. Wielokulturowość w praktyce szkolnej

 

Projekt realizowany był w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Informatycznego
i Politechnicznego oraz Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu.

Projekt realizowany byłw ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli z obszarów wiejskich w ramach Działania 9.4 POKL – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kurs obejmował 40 godzin lekcyjnych oraz tematykę odnoszącą się do pracy z klasą wielokulturową. Nauczyciele nabyli umiejętności pracy w zakresie realizacji podstawy programowej odwołującej się do kompetencji kluczowych. Zajęcia ukierunkowane były na pracę z uczniami w klasie, w której mogą występować konflikty. Nauczyciele zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności pomocne w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów pojawiających się w zespole klasowym. Dodatkowo wszyscy nauczyciele otrzymali bezpłatne materiały dydaktyczne wspierające ich pracę .

Kurs obejmował 40 godzin lekcyjnych

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego" 
w ramach projektu 
"Pracownie komputerowe dla szkół
Szkoła jest beneficjentem w
Rządowym programie "Radosna Szkoła"
Rok szkolny 2011/2012
Rokiem Szkoły z Pasją
Klasa 1 uczestniczy w programie 
"Klub Bezpiecznego Puchatka"

Już od kilku lat nasza szkoła bierze
udział w programie "Szkoła bez przemocy"
Po raz kolejny uczestniczymy 
w programie "Szklanka Mleka"
współfinansowanym z funduszy ARR oraz Unii Europejskiej

Zapraszamy na naszego bloga "WF z klasą"

Cała szkoła bierze udział w programie
"Ratujemy i Uczymy Ratować"

 do góry