Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego

w Krasiejowie

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

W  szkole obowiązują następujące rejestry i ewidencje:

 • Rejestr świadectw,
 • Rejestr legitymacji,
 • Rejestr kart rowerowych,
 • Rejestr wydanych zaświadczeń,
 • Rejestr pieczątek,
 • Rejestr znaczków
 • Rejestr wypadków uczniów,
 • Rejestr wypadków w pracy,
 • Rejestr uzyskiwanych stopni awansu zawodowego,
 • Rejestr wydawanych legitymacji służbowych nauczycieli,
 • Rejestr pracowników pedagogicznych,
 • Rejestr pracowników niepedagogicznych,
 • Księga uczniów,
 • Księga dzieci,
 • Księga absolwentów,
 • Książka kontroli,

W archiwum przechowuje się:

 •  arkusze ocen,
 •  dzienniki lekcyjne,
 •  dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
 •  protokóły posiedzeń rad pedagogicznych,
 •  listy płac,
 •  zasiłki chorobowe,
 •  dokumenty księgowe,
 •  akta osobowe,
 •  rozliczenie czasu pracy,
 •  dokumentację funduszu socjalnego,

Sprawozdania finansowe

 • Data aktualizacji: 2020-07-28 22:33
 • |
 • Licznik odwiedzin: 852 244