Majątek Szkoły

 Stan na 31 grudnia 2010 roku

 

  • budynki,grunty, inżynieryjne - konto 011   - 1 202 920,92

  • niematerialne i prawne         - konto 020   - 10 221,57

  • zbiory biblioteczne               - konto 014   - 13 085,41   

  • pozostałe                           - konto 013   - 140 423,48

 

 Ogółem                                             - 1 366 651,38

 do góry