Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie

e-mail:
www: spkrasiejow.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-11-26 04:14:15

Plan pracy - świetlica

Program działalności opiekuńczo-wychowawczej 
i edukacyjno-profilaktycznej świetlicy szkolnej 
w Szkole Podstawowej w KrasiejowieOPRACOWANY NA PODSTAWIE:

 1. STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASIEJOWIE
 2. PLANU PRACY DYDAKTYCZNEJ SZKOŁY, PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO I PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY

VI. Procedury osiągania celów

W pracy opiekuńczo - wychowawczej należy dążyć do indywidualizacji pracy, dostosować zadnia do możliwości i uzdolnień oraz oczekiwań dziecka, uwzględniając jego pomysłowość, inwencję twórczą oraz kreatywność. 
Ważne jest zachowanie równowagi i proporcji między różnymi rodzajami aktywności własnej, podejmowanej spontanicznie przez dziecko a zajęciami zorganizowanymi i kierowanymi przez wychowawcę. 

 

 1. 1.Metody pracy: 
  • 1.1. zajęcia wychowawczo – dydaktyczne: 
  • plastyczne,
  • rozwijające zdolności intelektualne,
  • muzyczno – ruchowe,
  • sportowo – rekreacyjne,
  • profilaktyczne.
  • 1.2. gry i zabawy: 
  • gry dydaktyczne,
  • zabawy tematyczne,
  • zabawy muzyczno – ruchowe,
  • gry i zabawy sportowe.
  • 1.3. drama,
  • 1.4. metody aktywizujące,
  • 1.5. uroczystości szkolne zgodnie z kalendarzem imprez,
  • 1.6. spacery.
 2. Formy pracy: 
  • 2.1. zbiorowe,
  • 2.2. grupowe,
  • 2.3. indywidualne.
 3. Techniczne środki nauczania: 
  • 3.1 .komputer,
  • 3.2. magnetowid, odtwarzacz CD
  • 3.3. RTV.
 4. Książki pomocnicze: 
  • 4.1. wybrane tytuły z literatury dziecięcej wg potrzeb i uznania nauczyciela.