Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie

e-mail:
www: spkrasiejow.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-26 07:36:38

z życia szkoły 2019/2020

PROJEKT Narodowy program rozwoju czytelnictwa

Głównym celem tegorocznej pracy biblioteki szkolnej jest: promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Szkola podstawowa w Krasiejowie w bieżącym roku szkolnym uczestniczy w realizacji NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA, którego celem jest - promocja literatury i czytelnictwa wśród uczniów, kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci oraz kształtowanie postaw dziecka.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

-rozwijanie wyobraźni dziecięcej,

-doskonalenie umiejętności językowych,

-wskazywanie pozytywnych nawyków spędzania wolnego czasu,

-wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyc,

-rozwijanie zainteresowań - literackich, przyrodniczych, geograficznych itp.

Podstawowym rezultatem programu ma być kształtowanie u uczniów, wychowanków nawyków czytania, promocja książki i zainteresowanie młodych ludzi literaturą. Aby tak się stało przede wszystkim musza doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, stymulowania emocji, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu. Realizacja ww. służy realizacja działań objętych w szkole pod hasłem WKRĘCENI W CZYTANIE.