Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie

e-mail:
www: spkrasiejow.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-22 20:53:24

Z życia szkoły 2016/2017

WAŻNA LEKCJA W KLASIE IV

 Podczas zajęć edukacyjnych z pielęgniarką szkolną uczniowie zostali zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Uświadomiono im również, jakie duże znaczenie mają pierwsze minuty po zatrzymaniu krążenia dla życia i zdrowia człowieka.

Uczniom wyjaśniono pojęcie resuscytacji a następnie dokono pokazu, w jaki sposób przywracamy oddech i krążenie.

Po instruktażu każdy uczeń przećwiczył na fantomie czynności mogące uratować ludzkie życie.