Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie

e-mail:
www: spkrasiejow.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-29 05:36:11

Świetlica

Stołówka

Rodzice chcący zapisać swoje dzieci na obiady w szkolnej stołówce zobowiązani są do wypełnienia karty - zgłoszenia dziecka oraz oddania jej kierownikowi świetlicy szkolnej.

Druk do pobrania >>tutaj<<

Opłaty za obiady przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 15-tego każdego miesiąca.

Opłata 3,00 zł za obiad

W przypadku nieobecności dziecka (powyżej jednego dnia) należność za obiad jest zwracana w kolejnym miesiącu. Prosimy rodziców o zgłaszanie nieobecności dzieci.
Nieopłacenie wyżywienia dziecka w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem go z listy osób korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

Wysokość kwoty należnej za posiłki w danym miesiącu jest przekazywana na początku miesiąca dziecku.

Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach:    

11 05 - 11 20 - uczniowie klas I-III

12 05 - 12 20 - uczniowie klas IV-VI