Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie

e-mail:
www: spkrasiejow.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-21 00:57:06

Z życia szkoły 2015/2016

Szkolny Festiwal Piosenki

13 maja odbył się Szkolny Festiwal Piosenki. 

Dużym zainteresowaniem cieszył sie reaktywowany festiwal piosenki, który miał postać koncertu. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych naszych uczniów.

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże - wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele wszystkich klas - łącznie 24 osoby.

W grupie klas I-III wyróżniono: Annę Kulę, Nico Szmita i Dominikę Grobarek.

W grupie klas IV - VI : Madzie Konieczko, Wanessę Klimek, Dominikę Cebulę i Glorię Kulę.

Wyróżnieni uczestnicy reprezentowa;o szkołę ne etapie gminnym konkursu.