Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie

e-mail:
www: spkrasiejow.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-26 07:59:26

Z życia szkoły 2015/2016

Poznawanie przez działanie - makieta lasu

Pytanie "Jakie tajemnice kryje las?" nurtowało uczniów klasy II podczas zajęć edukacji przyrodniczej realizowanych na lekcjach. Na podstawie wiadomości zdobytych z tradycyjnych źródeł informacji oraz lekcjom w plenerze uczniowie poznali warstwową budowę lasu, przypomnieli sobie gatunki drzew liściastych i iglastych rosnących w okolicy szkoły oraz  informacje na temat zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i rozmaitych darów jesieni. 

Udowodnili także, iż wiedzą co to znaczy być dobrym obserwatorem i przyjacielem przyrody.

By przedłużyć kontakt z przyrodą i na dłużej zachowac wspomnienie przyjemnych chwil spedzonych w lesie uczniowie klasy II wykonali makiety przestawiajace warstwową budowę lasu.