Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie

e-mail:
www: spkrasiejow.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-22 19:49:44

Z życia szkoły 2015/2016

Wybory do Samorządu Szkolnego

Dnia  30.09.2015 roku  przeprowadzono  wybory  do   Samorządu  Uczniowskiego  na  rok  szkolny  2015/2016.

W  głosowaniu  udział  wzięli  wszyscy  ucznowie  klas  II-VI obecni  w  tym  dniu  w  szkole.

Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawowała pani Dyrektor Szkoły Katarzyna Sokołowska-Kolanek, dotychczasowy opiekun nauczyciel wychowania fizycznego pan Artur Czichos. W pracach komisji uczestniczyli przewodniczacy klas II - VI.

W wyniku głosowania:

PRZEWODNICZĄCĄ SZKOŁY została AGNIESZKA CEBULA

ZASTĘPCĄ PRZEWODNICZACEJ została JULIA WAWRZYNEK

CZŁONKAMI SAMORZADU zostali: 

OPIEKUNEM SAMORZĄDU ZOSTAŁ PAN ARTUR CZICHOS

Wszystkim zwycięzcą gratulujemy i zyczymy owocnej pracy :-)