Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie

e-mail:
www: spkrasiejow.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-29 06:07:16

Rekrutacja do klasy I

Lista uczniów

1. Wykaz  kandydatów zakwalifikowanych

do klasy I Szkoły Podstawowej w Krasiejowie

na rok szkolny 2020/2021

2. Wykaz kandydatów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2020/21