Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie

e-mail:
www: spkrasiejow.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-26 08:54:57

Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III

 

W roku szkolnym 2012/2013 nauczyciele Szkoły Podstawowej w Krasiejowie wraz z nauczycielami z Publicznej Szkoły Podstawowej w Grodźcu za pośrednictwem RCRE w Opolu brali udział w wewnątrzszkolnych doskonaleniach nauczycieli

1. Obsługa komputera z certyfikatem europejskimSzkolenie odbywało się w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem kursu było zdobycie Europejskiego Certyfikatu z obsługi komputera w zakresie:

Kurs obejmował 40 godzin lekcyjnych

2. Wielokulturowość w praktyce szkolnej

 

Projekt realizowany był w partnerstwie z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Informatycznego
i Politechnicznego oraz Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu.

Projekt realizowany byłw ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli z obszarów wiejskich w ramach Działania 9.4 POKL – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kurs obejmował 40 godzin lekcyjnych oraz tematykę odnoszącą się do pracy z klasą wielokulturową. Nauczyciele nabyli umiejętności pracy w zakresie realizacji podstawy programowej odwołującej się do kompetencji kluczowych. Zajęcia ukierunkowane były na pracę z uczniami w klasie, w której mogą występować konflikty. Nauczyciele zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności pomocne w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów pojawiających się w zespole klasowym. Dodatkowo wszyscy nauczyciele otrzymali bezpłatne materiały dydaktyczne wspierające ich pracę .

Kurs obejmował 40 godzin lekcyjnych