Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krasiejowie

e-mail:
www: spkrasiejow.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-25 12:28:16

Nowe Technologie Na Usługach Edukacji

                              

Edukacja ku Przyszłości

Nowe Technologie na Usługach Edukacji

Projekt systemowy "Edukacja ku Przyszłości', nr POKL.09.01.02-16-075/11 realizowany przezWojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu