KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Dalsze zawieszenie zajęć stacjonarnych

 

W związku z pogarszaniem się sytuacji epidemicznej w kraju rząd przedłużył zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach – do 29 listopada br. Uczniowie będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

INFORMACJE - NAUCZANIE OD 09-11-2020

Dalsze zawieszenie zajęć stacjonarnych

W związku z pogarszaniem się sytuacji epidemicznej w kraju rząd przedłużył zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach – do 29 listopada br. Uczniowie będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Od 09-11-2020 r  do 28 – 11- 2020 zostają zawieszone  zajęcia w szkole  dla uczniów klas    I – III ,  a co za tym idzie to wydłuża się zawieszenie zajęć szkolnych uczniom klas IV – VIII.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM INFORMUJĘ ŻE:

  1. Wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane będą z wykorzystaniem platformy MS Teams zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

  2.  Lekcje z : W-F, plastyki, techniki, muzyki , religii będą prowadzone głównie z wykorzystaniem padleta , ale również z wykorzystaniem platformy        Ms teams ( o częstotliwości spotkań na temasie nauczyciel informować będzie ucznia za pomocą kalendarza)   

  3.  Nauczyciel ma obowiązek zaplanować każdą lekcje w kalendarzu, aby uczeń o niej nie zapomniał, a uczeń ma obowiązek dołączyć do każdej zaplanowanej przez nauczyciela lekcji i po upływie określonego czasu z niej wyjść. W ten sposób będzie weryfikowana obecność ucznia na zajęciach.

  4. Każdą nieobecność na zajęciach rodzic ma obowiązek zgłosić poprzez e-dziennik. W przeciwnym razie uczeń będzie miał wpisaną nieobecność na zajęciach

  5.  Przez cały czas trwania planowej jednostki lekcyjnej każdy nauczyciel jest do dyspozycji ucznia, przebieg zajęć jest wieloetapowy tzn. widoczna jest aktywność nauczyciela, aktywność ucznia, praca samodzielna ucznia nad zagadnieniem, weryfikacja i sprawdzanie pracy uczniowskiej przez nauczyciela. Nad czasem pracy czuwa nauczyciel. 

  6. Plan lekcji znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce PLAN LEKCJI.       

  7. O ewentualnej nieobecności nauczyciela  na lekcji on – line uczeń zostanie poinformowany przez dyrektora lub wychowawcę za pośrednictwem            e-dziennika. Wówczas szczegółowy zakres materiału zostanie zamieszczony na padlecie .

Rodzicu! Masz pytanie, jakąś wątpliwość, sugestię napisz to tutaj.

Dalsze zawieszenie zajęć stacjonarnych

W związku z pogarszaniem się sytuacji epidemicznej w kraju rząd przedłużył zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach – do 29 listopada br. Uczniowie będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Opieka Świetlicowa

Od poniedziałku, 9 listopada 2020 r. świetlica szkolna otwarta będzie w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 ewentualną potrzebę proszę zgłaszać klikając na poniższy link , bądź bezpośrednio u wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny.

https://tiny.pl/7krj4

Dla kogo nauka w szkołach?

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, szkoła zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Ewentualną potrzebę proszę zgłaszać klikając na poniższy link, bądź bezpośrednio u wychowawcy

https://tiny.pl/7krlm

ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH OD 26.10.2020 r.  - Informacje na temat realizacji zajęć na Padletach w zakładce  - Kształcenie na odległość

Grafika z napisem do 8 listopada zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych

  • Data aktualizacji: 2021-04-09 10:42
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 001 904