Od 22 marca 2021 roku do 18 kwietnia 2021 roku zdalne nauczanie dla wszystkich uczniów.
1. Zajęcia/lekcje on-line prowadzimy max. do 30 minut, pozostałą część lekcji – nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów.
2. Zajęcia on-line tzw. michałki ograniczamy do minimum, aby nie obciążać uczniów ciągłym siedzeniem przed monitorem
3. Uczniowie z niepełnosprawnościami mogą realizować zajęcia w szkole w formie zdalnej lub stacjonarnej.
4. Uczniowie, którzy nie maja możliwości pracy zdalnej w domu mogą pracować zdalnie w szkole - po uprzednim ustaleniu terminów z wychowawcą                    i dyrektorem.
5. Dla ósmoklasistów nadal są organizowane konsultacje w szkole, w małych grupach zgodnie z ustaleniami nauczycieli prowadzącymi te zajęcia.
6. Nauczyciele nie mający możliwości pracy zdalnej w domu – mogą pracować zdalnie w szkole
7. Świetlica jest dostępna dla uczniów klas I -III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID – 19. Dla tych uczniów możliwa jest również organizacja zajęć zdalnych na terenie szkoły . Warunkiem jest wniosek rodziców.

W przypadku organizacji zajęć zdalnych dla uczniów na terenie szkoły - opiekę nad nimi sprawuje nauczyciel świetlicy.

Podczas konsultacji opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący konsultacje.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego" 
w ramach projektu 
"Pracownie komputerowe dla szkół
Szkoła jest beneficjentem w
Rządowym programie "Radosna Szkoła"
Rok szkolny 2011/2012
Rokiem Szkoły z Pasją
Klasa 1 uczestniczy w programie 
"Klub Bezpiecznego Puchatka"

Już od kilku lat nasza szkoła bierze
udział w programie "Szkoła bez przemocy"
Po raz kolejny uczestniczymy 
w programie "Szklanka Mleka"
współfinansowanym z funduszy ARR oraz Unii Europejskiej

Zapraszamy na naszego bloga "WF z klasą"

Cała szkoła bierze udział w programie
"Ratujemy i Uczymy Ratować"

 do góry