Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy uczniowie! 

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem. 

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS, MZ, jako Dyrektor szkoły odpowiedzialna jestem za bezpieczeństwo naszych uczniów, w związku z powyższym w szkole sukcesywnie wdrażane będą  procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Bardzo proszę o systematyczne zapoznawanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie. 

Zwracam się do Państwa z prośbą, aby stosować się do wdrażanych procedur.

 

Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się z zasadami bezpiecznego powrotu do szkoły - szczegóły na plakatach.

10 zasad bezpiecznego powrotu do szkoły dla rodziców

10 zasad bezpiecznego powrotu do szkoły dla uczniów

Inauguracja Roku Szkolnego odbędzie się 01.09.2020 o godzinie 9:00 wg niżej podanego harmonogramu:

klasa I- III  

SPOTKANIE NA SALI GIMNASTYCZNEJ - WEJSIĘ OD STRONY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ( czerwonego)

UWAGA !!!

 W UROCZYSTOŚCI UCZESTNICZĄ TYLKO UCZNIOWIE WW KLAS, UCZNIOM KLASY I MOŻE TOWARZYSZYĆ TYLKO I WYŁACZNIE 1 RODZIC

klasy IV do VIII - wejście główne

klasa IV - sala nr 8

klasa VI - sala nr 5

klasa VII - sala nr 9

klasa VIII - sala nr 6

Na sali gimnastycznej i na korytarzach -  bezwzględny obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego" 
w ramach projektu 
"Pracownie komputerowe dla szkół
Szkoła jest beneficjentem w
Rządowym programie "Radosna Szkoła"
Rok szkolny 2011/2012
Rokiem Szkoły z Pasją
Klasa 1 uczestniczy w programie 
"Klub Bezpiecznego Puchatka"

Już od kilku lat nasza szkoła bierze
udział w programie "Szkoła bez przemocy"
Po raz kolejny uczestniczymy 
w programie "Szklanka Mleka"
współfinansowanym z funduszy ARR oraz Unii Europejskiej

Zapraszamy na naszego bloga "WF z klasą"

Cała szkoła bierze udział w programie
"Ratujemy i Uczymy Ratować"

 do góry