Rodzice chcący zapisać swoje dzieci na obiady w szkolnej stołówce zobowiązani są do wypełnienia karty - zgłoszenia dziecka oraz oddania jej kierownikowi świetlicy szkolnej.

Druk do pobrania >>tutaj<<

Opłaty za obiady przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Opłata 4,00 zł za obiad

W przypadku nieobecności dziecka (powyżej jednego dnia) należność za obiad jest zwracana w kolejnym miesiącu. Prosimy rodziców o zgłaszanie nieobecności dzieci w sekretariacie 774651236, lub bezpośrednio u kierownika świetlica.
Nieopłacenie wyżywienia dziecka w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem go z listy osób korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

Wysokość kwoty należnej za posiłki w danym miesiącu jest przekazywana na początku miesiąca dziecku.

Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach:    

11 :25 - 11 :40 - uczniowie klas I-III

12 :25 - 12 :40- uczniowie klas IV-VI

                                                                                  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szkoła posiada "Pracownię komputerową współfinansowaną
z Europejskiego Funduszu Społecznego" 
w ramach projektu 
"Pracownie komputerowe dla szkół
Szkoła jest beneficjentem w
Rządowym programie "Radosna Szkoła"
Rok szkolny 2011/2012
Rokiem Szkoły z Pasją
Klasa 1 uczestniczy w programie 
"Klub Bezpiecznego Puchatka"

Już od kilku lat nasza szkoła bierze
udział w programie "Szkoła bez przemocy"
Po raz kolejny uczestniczymy 
w programie "Szklanka Mleka"
współfinansowanym z funduszy ARR oraz Unii Europejskiej

Zapraszamy na naszego bloga "WF z klasą"

Cała szkoła bierze udział w programie
"Ratujemy i Uczymy Ratować"

 do góry